Diversen

 

Buiten steen werden in de zgn. Steentijd ook werktuigen van andere materialen gemaakt. Zo werden van spanen uit botten naalden, pijl- en harpoenpunten gemaakt. Deze worden slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden teruggevonden omdat ze bijna allemaal zijn vergaan .

De stenen werktuigen waarmee het bot werd geslepen vinden we soms wel terug. Ze zijn herkenbaar aan de groeven die zich door het slijpen hebben gevormd.

 

Mesolithische slijpsteentjes voor benen werktuigen

 

Image

 

Haematiet (bloedsteen) werd vermalen tot poeder dat voor verschillende doeleinden werd gebruikt. Als verfstof voor kleding of voor rituele doeleinden. Zo is haematietpoeder in laagjes teruggevonden in Mesolithische graven. Ook in de Bandkeramiek worden geslepen haematietsteentjes vaak teruggevonden.

Image

 

Sierraden

Uit de steentijd zijn maar zeer weinig voorwerpen bekend waarop of waarin versieringen zijn aangebracht. Zelf heb ik een steentje van een Mesolithische vindplaats waarin een gaatje is geboord, het heeft geen duidelijke functie maar is waarschijnlijk als hangertje of amulet gebruikt.

Image

 

Versieringen.

Op een stuk vuursteen van een Mesolithisch basiskamp, dat verder onbewerkt is, is in de cortex (schors) een tekening in de vorm van een driehoek ingekrast.

Image