De Middeleeuwen nemen hun aanvang na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, ongeveer 400 na Chr. Over de periode tussen 400 en 600 na Chr. is hier weinig bekend en gevonden. Deze eeuwen worden ook wel de "Donkere Eeuwen" genoemd. Van ongeveer 600 na Chr. zijn hier enkele Merovingische grafvelden gevonden. Over deze periode is een aparte pagina in deze website opgenomen. Na de Merovingers komen de Karolingers en vindt in ons gebied de christianisering plaats, waarschijnlijk door Ierse monniken en waarchijnlijk vanuit St. Odilienberg. Hoewel zeldzaam zijn hier toch enkele Karolingische vondsten gedaan.

Karolingische vierkante "schijffibula"

Image 

Karolingische twee-armige fibula

Image

Zijn in de periode van de Karolingers weinig vondsten bekend ook de eeuwen daarna leveren niet veel op. In Posterholt is nabij Schuurkenshof een motte aangelegd in de 12e of 13e eeuw. In april 2011 werd een nieuwe stal gebouwd voor de Bolberg. Daar was door de gemeente Roerdalen een vergunning voor afgegeven zonder dat er archeologisch onderzoek hoefde plaats te vinden. Dit terwijl het gebied volgens het bestemmingsplan een grote archeologische verwachting had. Het was zelfs te verwachten dat de nieuwe stal gesitueerd was in het gebied waar de voorhof van de Bolberg gelegen moest hebben. Dankzij de eigenaar konden nog wat foto's en inmetingen worden gedaan toen de teeltaarde verwijderd was. Daarbij werden de grachten rondom de voorhof duidelijk geconstateerd maar waren eventuele andere sporen reeds verdwenen. Helaas zijn de nog aanwezige sporen door de bouw van de stal ook definitief vernietigd.

.

 

 

Motte "De Bolberg"

Image

Ook moeten in die tijd diverse grotere hoeves op de Noordelijke oeverranden van de Vlootbeek zijn ontstaan.

Kogelpot Elmpterwaar van Borgshof 14e eeuw

Image

Spaanse munt 15e eeuw (Reaal Ferdinand en Elisabeth 1474-1504).  Ook deze munt kan mogelijk in verband gebracht worden met kasteel Annadael. (Zie Nieuwe Tijd) 

Image

Image

Middeleeuwse kraal

Image

Image

Molensteen nabij Bolberg

Image

Opgraving mergelfundament nabij Bolberg

Image

Veldtekening opgraving HVR nabij Bolberg

Image

Put in stal Schuurkenshof (nabij Bolberg)

Image