Ca. 7000 jaar tot 2500 jaar geleden

 

Neolithicum betekent Nieuwe Steentijd. Belangrijke vernieuwingen hebben ervoor gezorgd dat er een keerpunt ontstond in het menselijk bestaan. Men spreekt dan ook wel eens van de

“Neolithische Revolutie” 

De jager/verzamelaars verdwenen geleidelijk en werden vervangen door mensen die meer permanent op één plaats bleven wonen. Ze bouwden vaak grote huizen, hielden vee (runderen, geiten, varkens en schapen) en teelden allerlei gewassen zoals granen (spelt) en oliehoudende zaden. Ook kende men erwten, bonen  en peen, kortom de eerste boeren hadden hun intrede gedaan. Men was niet meer afhankelijk van het vaak sterk wisselende aanbod van wild en producten uit de vrije natuur.

Vanuit de Balkan zijn ze, vruchtbare gronden zoekend, uiteindelijk in onze streken beland.

Allerlei nieuwe gebruiksvoorwerpen ontstonden zoals geslepen dissels voor houtbewerking en vooral aardewerk voor het bereiden en bewaren van voedsel. Van schapenwol werden draden gesponnen waarvan kleding werd geweven. Het aardewerk was vaak zorgvuldig versierd.

Toch werd er ook nog op in het wild levende dieren gejaagd, getuige de vele pijlpunten die aan het neolithicum kunnen worden toegerekend.

Voor het pletten en malen van granen werden maalstenen gebruikt. De graankorrels werden tussen twee grote stenen, de ligger en de loper, fijngewreven. De eerste huishoudmachine was uitgevonden.

 

 

Dissels en bijltje van amfiboliet

 

 

Image

 

Kleine krabbertjes van zgn. Maaseitjes

 

Image

 

Disseltje van vuursteen

 

Image

 

                                 Vroeg Neolithische pijlpunten (Bandkeramiek)

 

                                Image

 

Spitsklingen (Midden-Neolithisch)

 

Image

 

Bijl (Midden-Neolithisch)

 

Image

 

Pijlpunt

 

Image

 

Aardewerkscherven (Bandkeramiek)

 

Image

 

Limburg aardewerk van HVR 183

 

Aardewerkscherven potbeker (Laat Neolithisch)

 

Image

 

Aardewerkscherven potbeker (Laat Neolithisch)

 

Image

 

Diverse Neolithische pijlpunten

 

Image

 

Grote klingenkern (+20 cm)

 

 

Image

 

Kern met passende afslag

 

Image

 

Diverse Neolithische gepolijste bijlen

 

Image

 

Maalsteen (maalvlak van loper)

 

Image

 

Kling Rijckholtvuusteen met glanspatine

 

Image

 

Grote "Michelsbergkrabber" (Midden Neolithicum)

 

    Image

 

Maalsteenset (ligger en loper)                                    Polijssteen voor bijlen

 

ImageImage

 

 

 

Vuurmaker

 

Image

 

Vuurmaker

 

Image

 

 

Transversale spits uit Michelsbergopgraving Melickerheide

 

 

Image

 

 

Diverse transversale spitsen (pijlsnedes)

 

 

Image

 

LBK spits

 

Image

 

 

 

Het polijsten van bijlen gebeurde vaak op een zachtere steensoort waarop zand of vuursteengruis het slijpproces bevorderden. Door het vele slijpen op zo'n steen ontstond er vaak een komvormig vlak in de steen. Een fraaie polijssteen met daarop een in de buurt gevonden bijltje is hieronder afgebeeld.

 

 

 

Image

 

 

Image

 

 

De slijprichting is nog goed op de polijssteen waarneembaar

 

 

Image

 

 

Gepolijst bijl

 

 

Image

 

Let op de perfect symmetrische vorm

 

 

 

Spitsklingen Michelsbergcultuur

 

 

Image

Image

Image