Naar aanleiding van mijn vondsten in het Vlootbeekdal hebben beroepsarcheologen van de universiteit Leiden er onderzoek gedaan en enkele Vroeg-Mesolithische vindplaatsen opgegraven. Op deze pagina ga ik de bevindingen daarvan wat  verder uitwerken.

Artefacten en tekening van opgegraven jachtkamp HVR 164

Image

Opgraving jachtkamp HVR 164 linkerzijde

Image

Image

Zeven van uitgegraven vakjes

Image

Mesolithische haardkuil

Image

Opgraving basiskamp HVR 165

Image

Mesolithische spitsen (microlieten)-gidsartefacten Mesolithicum-

Image

Mogelijke toepassing microlieten

Image

Krantenartikel

Image

Publicatie opgravingen Vlootbeekdal door Leo Verhart in "Archeologie in Limburg" nr. 66 december 1995

ImageImage

De opgravingen hebben aangetoond dat er in het Vlootbeekdal een reeks van vroeg-Mesolithische jacht- en basiskampen aanwezig zijn waarvan de sporen zich nog grotendeels in de ongestoorde ondergrond bevinden. Ook zijn deze plekken niet "verontreinigd" door latere culturen. Op zich vormt dit een unieke en zeldzame situatie in Nederland. Het is dan ook aanbevelingswaardig hier voorzichtig mee om te gaan en het gebied proberen te beschermen. Mogelijk kan er dan in de toekomst nog meer informatie verkregen worden over de mensen die hier in die tijd hebben geleefd.