De komst van metalen is weer een belangrijke fase in de ontwikkeling van de mens. Vanaf ca. 3500 jaar geleden komen koperen en bronzen voorwerpen in onze streken voor.

 

Ik heb maar weinig typische bronstijdartefacten gevonden. In de bronstijd is nog veel gebruik gemaakt van vuursteen. De bewerking daarvan had een hoge mate van vakmansschap bereikt. Misschien zijn enkele gevonden pijlpuntjes daarvan een voorbeeld.

 

 

 

 

Image

 

Image

 

Image

  

Aardewerkscherven uit de bronstijd zijn gevonden in “Het Vinke”., zoals de scherven met “wikkeldraadversiering” en zgn. “Kerbschnitt” versiering.

 

 

 

Image

 

 

 

                                   Image

 

 

  

Brons was kostbaar en kon nadat een voorwerp was gebroken weer worden omgesmolten. Een bronzen gietprop, een afvalstuk bij het bonsgieten, is daarom een zeldzame vondst.

 

 

 

Image

 

 

   

De bronzen speerpunt uit de nabijheid van “Het Vinke” kan in de Late Bronstijd worden gerangschikt.

 

 

Image

 

Houtresten in punt. De houtresten zijn inmiddels gedetermineerd als essenhout. Misschien zal er nog een C14 onderzoek op worden gedaan om de definitieve ouderdom te bepalen.

 

Image

 

Image 

 

Niet alleen konden betere en duurzamere werktuigen zoals bijlen, messen,sikkels, hamers, beitels voor dagelijks gebruik worden gemaakt maar ook veel betere wapens zoals zwaarden en speren. Tenslotte ook kleinere voorwerpen zoals sierraden, arm-,voet- en halsringen, mantel- en haarspelden.

Een tweede speerpunt was beter bewaard gebleven en vertoont door de langdurige aanwezigheid in de zandige ondergrond een prachtige blauw-groene patina.

 

 

 

Aanvankelijk werden echter ook nog vuurstenen werktuigen zoals pijlpunten, dolken en sikkels naast bronzen werktuigen gebruikt. Brons was immers kostbaar omdat de grondstoffen daarvoor hier niet voorhanden waren en de producten dus van verre moesten worden ingevoerd. Bovendien hadden de vuursteensmeden het toppunt van hun vakmanschap bereikt getuige de prachtige dolken en sikkels die vooral in Noord Nederland zijn teruggevonden. Sommige vuurstenen dolken zijn zo fraai bewerkt dat men aanneemt dat een bronzen exemplaar als voorbeeld heeft gediend. Ook de begrafenisgewoonte van de toenmalige mens veranderde. Werden in het Neolithicum nog grafkelders en hunebedden voor meerdere overledenen gebouwd, nu ontstonden grote grafheuvels voor een of enkele personen.